MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ

Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir. Merkezi ısıtma, genel olarak soğuk iklimlerdeki büyük yapılarda kullanılır. Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava veya buharı) ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı, ısıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı ve ısıyı ortam havasına transfer etmek için nihai ısı ileticilerini (radyatör , fancoil , ısı apareyleri vs) içerir. Nihai ısı ileticileri burada, ısıyı ortama konveksiyon (taşınım) yolu ile ileten bir ısı eşanjörüdür. Binalarda özel boruların zemin altına gömme yapılması ile zeminden ısıtma yapılan merkezi ısıtma tesisatları da mevcuttur. Tüm sistem ısıtma suyunu sirküle ettiren bir pompaya sahiptir. Sıcak su, genellikle bir su deposu içinde saklanan sıcak kullanım suyu sağlamak için başka bir ısı eşanjörünü beslemek içinde kullanılır. Hava kullanılan ısıtma sistemlerinde, hava kanal sistemleri boyunca dolaştırılır. Kanal sistemleri, soğutma ve klima(kombi) için de kullanılabilir ve havayı filtrelerden geçirerek temizleyebilir. Lokal ısıtma sistemleri de genel olarak merkezi ısıtma ile aynı prensipleri taşır. Fakat burada kullanıcılar binalarını ortak (merkezi) bir sistemden değil bireysel olarak ısıtırlar. Burada merkezi ısıtmada olduğu gibi, sıcak sulu ısıtma sistemleri kullanılabilir. Bu durumda kullanıcılar kendi dairelerindeki radyatörleri ısıtmak için kombi veya kat kaloriferi adı verilen ısıtma cihazlarını kullanırlar. Bu cihazlar kazanlardan daha küçük kapasiteli ve kompakt cihazlardır. Genellikle sirkülasyon pompaları cihazın üzerinde olur. Bundan başka, klima (sıcak hava konveksiyonu),sobalar (katı yakıtlı, elektrikli veya gazyağı gibi sıvı yakıtlı) ve şömine gibi bireysel ısınma gereçleri de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaskad Sistemi Nedir?

Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan malzeme diğer kazanlarda kullanılandan daha farklıdır. Bu özel malzemelerin maliyetleri daha yüksek olduğu için kazanın boyutu büyüdükçe fiyatı da artar. Kaskad sistemi, büyük kazanların getireceği yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Kaskad sistemi, tesisatınızın ihtiyacına göre birden fazla cihazdan oluşur. Yan yana çalışan cihazlar modülasyonlu olarak çalışırlar. Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskadlar, yatırım maliyeti açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler. Buna göre 100Kw gücünde tek bir kazan yerine 51Kw gücünde 2 kaskad kullanmak size daha az masraf çıkaracaktır. Kaskad sisteminiz için en fazla 8 adet cihaz kullanabilirsiniz. Kaskad sisteminde tüm cihazlar oransal kontrollü (modülasyonlu) olarak çalışır. Tüm kazanların aynı anda kontrol edilebilmesi için kontrol ünitesine bağlanmaları gerekir. Belirlediğiniz oda sıcaklığında bir değişiklik olduğunda öncelikle ilk kazan devreye girerek %100 verimle çalışır. Sistem, bu kazanın istenilen sıcaklığa ulaşma süresine bakar. Bu süreyi yine önceden belirlenen hedef süreyle kıyaslar. Çalışmakta olan kazanın bu sürede belirlenen sıcaklığa ulaşamayacağına karar veren sistem, ikinci bir kazanı minimum seviyede devreye sokarak hedefini tutturmaya çalışır. Aynı işlem tesisat, belirlenen sıcaklığa hedef sürede ulaşana kadar tekrarlanır. Elektronik kontrol sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda bölgenin sıcaklık ayarları yapılabilir. Bu sayede ısınma masraflarınız azalır ve bu avantaj faturanızda gözle görülür bir fark yaratır.

MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Merkezi Isıtma Sistemi üç ana bileşenden oluşur: Kullanılacak akışkanı ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı. Isıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı. Isıyı ortam havasına transfer etmek için radyatörler. Merkezi Isıtma Sistemi, kazan veya ısıtıcıda ısıtılan suyun, izolasyonlu boru tesisatları aracılığıyla, ısıtılması istenen hanelere taşınmasını, burada ise petek, radyatör veya havlupan aracılığı ile hanenin ısınmasını ve bu işlemin sirkülasyon içerisinde sürmesini sağlar.

MERKEZİ ISITMADA TERMOSTATİK VANANIN ÖNEMİ:

Merkezi Sistem, merkez ile hane arasında sürekli olarak sıcak su sirkülasyonu sağladığı için, hali hazırda ısınmış hanelerde enerji tasarrufu sağlamak adına, fazla ısınmanın önüne geçilmelidir. Merkezi Isıtmada, Termostatik Vana'nın enerji tasarrufundaki önemi büyüktür. Termostatik Vana içerisinde yer alan civa ve yay sistemi sayesinde hane ısısı, arzu edilen sıcaklığa göre ayarlanabilmektedir. Böylece fazla enerji harcanmasının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanmış olur. Termostatik Vana hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ ISITMA NE ZAMAN ÇALIŞIR?

Merkezi Isınmanın çalışabilmesi için dış hava sıcaklığının 15 ºC'nin altına düşmesi gerekmektedir. Bina veya apartmanların dış cephelerine yerleştirilen sıcaklık sensörleri, Merkezi Sistem'de yer alan yönetici bilgisayara bilgi göndererek, sistemin çalışmasını otomatik olarak sağlamaktadır.

MERKEZİ SİSTEM BAKIMI NASIL YAPILIR?

Merkezi Isıtma Sistemi'nin sorunsuz ve enerji tasarruflu olarak çalışabilmesi için, sistemin yıllık ve altı aylık olmak üzere, düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Merkezi Sistem'in her yıl yaz aylarında, ısıtma sisteminin kullanılmadığı dönemde düzenli olarak boru, petek ve pompa temizliklerinin yapılması gerekmektedir. Böylece biriken tortu ve pislikler temizlenmiş olur. Merkezi Isıtma Sistemi'nde yıllık olarak yapılması gereken bir diğer bakım ise pompa ve eşanjör temizliğidir. Özellikle sistemin çalışmasında büyük önem taşıyan eşanjör parçası, çok küçük kanallara sahip olduğu için, tıkanıklıklara daha çok dikkat edilmelidir. Eşanjör Bakımı Nasıl Yapılır bağlantısından bakım detaylarına ulaşabilirsiniz.

MERKEZİ SİSTEM FATURA HESAPLAMA

Merkezi Isıtma hesaplaması, iki farklı yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki Merkezi Sıhhi Sıcak Su, bir diğeri ise Kalorimetre Isı Sayacıdır. Hanelerin kullandıkları enerji miktarının adil bir şekilde pay edilebilmesi için Enerji Verimliliği Kanunu'na göre hesaplamalar yapılmaktadır. Formüllere ve hesap yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine Merkezi Sistemde Fatura Hesaplama bağlantısından ulaşabilirsiniz.