ÜCRETSİZ KEŞİF FORMU
BİREYSEL:

Tapu sahibinin Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmalıdır.) Yabancı uyruklu ise; Pasaport/Mavi Kart/Geçici Barınma Kartı, Abone Bağlantı İşlemi Bilgi Beyan Formu (başvuru işlemi sırasında dağıtım şirketinde doldurulacaktır), Vekaletname (Tapu sahibi dışında birinin abonelik için gelmesi durumunda istenir.)

MERKEZİ

Merkezi Sistem aboneliği için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin yetki verdiğini gösteren noter onaylı karar defterinin fotokopisi, 8 daire üzeri için karar defterine yazılan kararlar, 8 daire altı için kat maliklerinin imzaladığı dilekçe, Yönetime ait vergi numarası Üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda yukarıda belirtilen evraklara ek olarak noter onaylı (vekâlet tam olmalı ya da doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için ) vekâletnamenin fotokopisi

ABONELİK BAŞVURUSUNDA BULUNUN VE BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPIN

Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve Bağlantı Anlaşması yapılır. Abone Bağlantı Bedeli Doğal gaz dağıtım şirketinin en geniş kapsamlı doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir. Bu bedel bağlantı anlaşması sürecinde bir defaya mahsus olarak tahsil edilir ve her abonelik, benzeri olmayan bir abone referans numarası ile kaydedilir. Bireysel ve merkezî kullanımlarda 2019 yılı için belirlenen Abone Bağlantı Bedeli: 200 m2'a kadar 594 TL + %18 KDV = 700,92 TL + Damga Vergisi, 200 m2'den sonraki her 100 m2 için 516 TL + %18 KDV = 608,88 TL + Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır. * Merkezi sistem ısınmaya geçmek için tüm dairelerin Bağlantı bedelinin ödenmesi gerekir.

SERTİFİKALI FİRMANIZI SEÇİN VE BİNA İÇİ TESİSATINIZI YAPTIRIN

Tesisatçı Firma Seçimi ve Gaz Tesisatının Yaptırılması DAĞITIM ŞİRKETİ; kendisine başvuran firmalar içinden, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından oluşturulan mevzuatta belirtilen koşulları taşıyanlara ilgili mevzuat uyarınca sertifika verir. Aboneler, sertifikası bulunan firmalarla görüşüp, kendilerine en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMİ SÖZLEŞME yapmak zorundadırlar. Sertifikası bulunmayan firmaların iç tesisat yapmaları mevzuat hükümleri uyarınca yasaktır. İç tesisat firmasıyla yapacağınız sözleşmede, iç tesisat yapıldıktan sonra gaz vermeye uygun olup olmadığı dağıtım şirketince denetlenerek gaz verme işlemi gerçekleştirileceğinden; sertifikalı firmanızla yapacağınız sözleşmede tesisatın hatalı/kusurlu olmasından kaynaklanan gaz açım gecikmelerine ilişkin olarak haklarınızı koruyacak maddeler yer almasına itina gösteriniz. Bu firma, abonelerin, Projesini çizecek, Çizilen projeyi DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE onaylatacak, Abone ile yapılan resmi sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler ile ilgili mesleki mesuliyet ve montaj all risk sigortasını yaptıracak (en az bir (1) yıllık) ve evrakları AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE teslim edecek, Tesisatını yapacak, Cihazını takacak, DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE kontrol ettirecek, DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN tesisatın uygunluk belgesini alacaktır. Tesisatçı firma seçilirken firmadan DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN sertifikalı tesisatçı firma belgesini ve bu firmanın en az bir MÜHENDİS, bir KAYNAKÇI USTASI ve bir de TESİSATÇI USTASI olmalı ve ustaların yeterlilik belgeleri de bulunmalıdır. (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www.epdk.gov.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/sertifikalar linkinden ulaşabilirsiniz.)